Zawory tuchola

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie otworów oraz wylotów. Normuje on przepływ płynów poprzez przewody. Rozróżniane są dwa zasadnicze typy zaworów, to jest: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym umieszczona jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera albo zamyka zawór. Dzieje się to dzięki zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W przypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie bądź wysuwanie tłoka, który zatrzymuje przepływ.
        Zawory w zależności od ich określenia rozdzielane są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy pozostanie niżej pobieżnie określony. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe trudnią się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w przypadku ostatecznych położeń zawieradła, to znaczy przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od rodzaju zaworu, umieszczone są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w wypadku zmiany drogi przepływającego czynnika. Mają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa cechują się tym, że otwierają się one samoczynnie w przypadku, kiedy ciśnienie pary (gazu) przewyższy dopuszczalną normę. Zapobiega to eksplozji zbiornika, rurociągu bądź kotła.
         Zawory zwrotne wykorzystywane są do zagwarantowania przepływu płynu jedynie w jednym kierunku. Rozdzielane są one na takie, które posiadają obciążenie lub go nie mają.
         W zależności od wariantu ruchu zawieradła i od sposobu przemiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe oraz iglicowe. Niżej zostaną scharakteryzowane poniektóre z przytoczonych. Przykrywające charakteryzują się tym, iż zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają przeznaczenie w przewodach, które mają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są modułem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są autonomicznym szczegółem. Zawór ten napotykany jest też pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.