Brukarstwo brodnica

Brukarstwo

W sektorze budownictwa da się spotkać takie pojęcie jak brukarstwo. Co w sumie symbolizuje ta motto? Nim dowiemy się czym jest brukarstwo, trzeba odpowiedzieć na pytanie czym jest w sumie bruk. Mianowicie bruk to po prostu powierzchnia ulicy, chodnika czy placu. Utwardzona jest ona za sprawą ciasno przylegającym do siebie kamieniom bądź kostkom. Znając termin bruk, można w tej chwili z łatwością odpowiedzieć na pytanie czym jest brukarstwo. Jest to jedna z dziedzin zaliczanych do przemysłu budowlanego, a dokładnie do sekcji drogownictwa. Brukarstwo trudni się wykończeniami drogowymi. Zawodem zaangażowanym w sekcji brukarstwa jest brukarz. Osoba zatrudniona na takie stanowisko odpowiedzialna jest w szczególności za wszelkie roboty drogowe. Do obowiązków brukarza należą w szczególności prace takie jak: demontowanie, brukowania a także naprawianie powierzchni dróg, ulic, placów, przejazdów skarp czy też chodników. Brukarz odpowiedzialny jest dodatkowo za rozmieszczanie kostki brukowej w wyżej wymienionych miejscach. Przed przystąpieniem do kreowania kostki, wypada przygotować nawierzchnię. Trzeba wyrównać posadzkę, a samą nawierzchnię kładzie się na przygotowanej najpierw podbudowie składającej się z piasku a przy tym tłucznia.
              Jednym z kluczowych towarów potrzebnych w brukarstwie jest kostka brukowa. Posiada ona przeróżny format a także układ. Może być wykonana z takiego podłoża jak: obrobiony kamień, ceramika, beton bądź kamień polny. W przypadku obrobionego kamienia mamy do czynienia z kostką granitową bądź bazaltową. Jeżeli rozchodzi się o ceramikę, użytkowana jest ona w cegle klinkierowej. Beton jest mieszany, żeby powstała z niego kostka betonowa, a kamień polny można również spotkać pod nazwą tzw. kocich łbów. Kamień polny wykorzystywany był mniej więcej do lat 50. Był to tani surowiec a także łatwo osiągalny, jednakże jego przypadkowy kształt wywoływał nierówną nawierzchnię i stanowczo utrudniało to na przykład jazdę autem.
              jeżeli tylko chodzi o kostki brukowe, są one z reguły stosowane w obecnych czasach. Robione z mieszaniny betonu, robione są one metodą wibroprasowania. Taka kostka wyrabiana jest w przeróżnych grubościach, w zależności od tego, gdzie ma być kładziona. W przypadku nieobciążonych chodników używa się grubość 4 cm, a na nawierzchniach, gdzie odbywa się wielgachny ruch stosuje się grubość już 10 cm.