Hale magazynowe krobia

Przemysłowe hale magazynowe

Hale magazynowe przynależą do grupy hal przemysłowych. Są to wielkie a w dodatku przestronne, z reguły jednokondygnacyjne pomieszczenia lub budynki na ogół w konstrukcji szkieletowej (rozdzielającej role detalów nośnych i wypełniających) jedno czy też wielonawowej.
Hale magazynowe wchodzą w skład magazynów, inaczej miejsc przeznaczonych do gromadzenia gotowych towarów danych przedsiębiorstw. Magazyny prócz części budowlanej (hale magazynowe) mogą obejmować również na swoim terenie części placu nieosłoniętego (składowisko) bądź półosłoniętego (wiaty). Produkty bądź wyroby niezłomne na czynniki zewnętrzne oraz atmosferyczne (temperatura, deszcz, słońce, wiatr) magazynowane są na składowiskach, towary, które powinno się chronić przed deszczem są umieszczane pod wiatami ochronnymi, zaś pozostałe towary, wrażliwe na wszelkie czynniki atmosferyczne skupiają hale magazynowe
Kluczowym wyposażeniem jakimi dysponują hale magazynowe są wszelkiego typu sprzęty do składowania (regały stałe, przejezdne albo specjalistyczne, stojaki, wieszaki, zasieki, stojaki a przy tym inne sprzęty specjalizowane), środki przewozu magazynowego (wózki naładowne, unoszące, ciągnikowe, transportowe lub podnośniki, układnice, przenośniki i manipulatory) i wszelkie pomocnicze urządzenia magazynowe (zasobniki, palety, kontenery, wagi, skanery kodów, paletyzatory czy sprzęty do taśmowania).
Hale magazynowe są obsługiwane przez przyuczonych magazynierów, którzy przez wzgląd na zakres swoich umiejętności operują urządzeniem hali, maszynami bądź urządzeniami bądź zarządzają realizatorami poszczególnych zadań.